Udruženje Humana Ona je na samom početku definisala detaljan akcioni plan koji  ima nameru da sprovede u prvoj godini svog postojanja na način da prati misiju i viziju i uvek bude na pravom putu u pravcu ostvarivanja svojih ciljeva.

Akcioni plan Humane One sastoji se iz niza interaktivnih radionica i projekata na razne teme tj ciljeve zbog kojih se osnovala.

Na našem sajtu možete naći detaljne opise svih naših aktivnosti podeljenih u dve grupe:

  1. Projekti
  2. Radionice
  3. Akcije
  4. Događaji
Projekti
Radionice
Akcije
Akcije
Događaji