GREEN TO GREEN

Biti aktivan znači znati šta hoćeš i želiš i uraditi to.
Na taj način direktno se utiče na lični razvoj kao i razvoj svoga grada, zajednice i društva.
Aktivizam HUMANE ONE se zalaže za aktivno građanstvo i ljudska prava kroz delovanje u
oblastima socijalne pravde, ekologije, umetnosti i kulture, iznad svega u prvi plan ističe
građansku hrabrost, upozorava na ignoranciju i pasivnost savremenog društva u celini i za
promociju većeg učešća civilnog društva u inovativnim, solidarnim i korisnim projektima.
Kada govorimo o uspehu u životu, govorimo o balansu između četiri ključne životne
kategorije: zdravlju, blagostanju, harmoničnim međuljudskim odnosima i ličnom dostignuću.
Delovanje HUMANE ONE predstavlja široku aktivnost koja obuhvata spoj različitih aktivnosti
i projekata, kroz lokalne akcije, savršen primer za to je najnoviji projekat o urbanom zelenom
gradu GREEN TO GREEN.
GREEN TO GREEN kao metafora savremenog doba, kao paradigma između potreba
savremenog čoveka koji živi u nehumanom urbanom okruženju i njegovih stvarnih potreba
za prirodnom životnom sredinom.
Projekat se posebno bazira na ozelenjavanju urbanih sredina, pametnim rešenjima.
Dvadeseti vek je bio vek prilagođavanja gradova automobilima, dvadeset prvi vek je vek
prilagođavanja gradova čoveku ili čoveka više neće biti u gradovima, opominju stručnjaci.
Pre svega treba osloboditi ulice gradova od automobila, povećati pešaćke zone, biciklističke
staze, parkove, stimulisati ljude da što više šetaju i provode vreme u zelenom okruženju.
Tu dolazimo do ključnog dela, kako ozeleniti gradove, rešenje je jednostavno, planski saditi
što više drveća i postepeno povećavati zelene površine na račun betonskih.
Cilj je da se kroz predložene projekte pokrene solidarnost kod građana, društveno
odgovornih firmi i vlasti da zajednički mogu realizovati mnoge projekte, a da finansijski ne
opterećuju ničiji bidžet.
Osnovni cilj GREEN TO GREENA je podizanje svesti kod gradskih vlasti i ljudi o
neophodnosti ozelenjavanja gradske sredine i uključivanje svakog pojedinca, najbitnije jeste
da svi građani treba što više da aktivno učestvuju u eko aktivizmu i na taj način da doprinesu
donošenju odluka koje su od značaja za njihovu budućnost i poboljšanju njihovog položaja u
društvu.
Iskustva mnogih zemalja su pokazala da bez aktivizma i učešća u društvenom životu
građani pojedinci postaju „nevidljivi”, marginalizovani deo društva, a njihove potrebe bivaju
zanemarene. Takva društva mladi napuštaju, tako da, pored mladih, i društvo ima veliku
odgovornost da zadrži mlade ljude nudeći im više mogućnosti da ostvare svoje potrebe.
Humani rad i zeleni aktivizam predstavlja jedan od osnova civilnog društva, afirmišući ono
najplemenitije u čovjeku – pacifizam, slobodu, jednake mogućnosti, bezbednost i pravdu za
sve ljude.
Kolegijum HUMANA ONA