HONA TV

WE ARE ONE – HONA TV
HUMANA ONA se svojim dosadašnjim društvenim angažmanom u javnom mnjenju,
profilisala kao važan segment unapređenja društvenog života i bitna odrednica
interpersonalnih odnosa unutar društva.
Najnovijim medijskim projektom, otvaranjem internet televizije, you tube kanala HONA TV
CHANNEL, kao prvu televiziju koju osnivaju, uređuju i vode uspešne poslovne žene iz
zemlje i inostranstva.
HONA TV će izveštavati o svakom segmentu društvenog života od ekonomije, politike,
kulture i sporta, trudeći se pri tom da bude uvek na strani čoveka.
HUMANA ONA svojim primerom pokazuje, šta se sve može kada se dame slože. Dame
koje ujedno podržavaju i rad organizacije, su pre svega predstavnice fondacija i klubova
“Žena bez granica”, koje u svom angažmanu akcenat stavljaju na filantropiju i humanost a
njihov moto je:
POSTOJE ŽENE KOJE NIKADA NE ODUSTAJU…
… zato je i moto HONA TV: WE ARE ONE – MI SMO JEDNO…
… vidimo se uskoro na HONA TV…
Kolegijum Humana Ona.