Humana Ona na manifestaciji "Etno bazar", Udruženja Aktiv Žena Opovo