Humana Ona gost na manifestaciji "Prolećni dani" u Pančevu, Udruženja Vešte ruke