HUMANA ONA UČESNICA FOKUS GRUPE U ITALIJI

naš slogan bio je
"Male sitnice koje prave veliku razliku"

 

Humana Ona je izabrana da ove godine u junu učestvuje na fokus grupi organizovanoj u Italiji, u kojoj su učestvovali predstavnici velikog broja udruženja iz čitave Evrope.

Glavna tema fokus grupe su ŽENE.

Fokus grupa je izvedena tako što je prvo organizovana debata svih predstavnica, na kojoj se diskutovalo o položaju žena, mogućnostima, diskriminaciji žena, rodnoj ravnopravnosti, kao i položaju žena koje su emigrirale, problema trafikinga kao i narkomanije kod mladih žena.

Svaka od predstavnica tom prilikom je predstavila svoju državu, a potom iznela činjenično stanje i informacije o položaju žena u svojim državama, a potom iznela predloge za poboljšanje kvaliteta, uslova i položaja žena koji mogu biti realizovani u svojim državama, gde se nakon toga tražilo zajedničko globalno rešenje, jer ono što je definitivno da u svakoj državi, ma koliko ona bila uređena i organizovana postoje vrlo slični propusti i problemi kada su žene u ptanju.

Takođe, tema koju smo posebno dotakli je problem narkomanije kod mladih, sa akcentom na broj žena konzumenata.

Zaista, jedno predivno iskustvo i razmena mišljenja i rešenja.

Nakon toga organizovano je intervjuisanje na trgu, gde je svaka predstavnica odgovarala na pitanja koja smo definisali na fokus grupi o temama o kojima smo razgovarali, a potom smo svi bili aktivisti na istom trgu, gde je bio postavljen štand za prikupljanje potpisa i donacija.

Ono što je ostavilo veoma snažan utisak na nas prilikom akcije prikupljanja potpisa je to što je veliki broj turista koji su taj dan posetili Bolonju bilo zaista otvoreno i rado da da svoj potpis i doprinos ovako bitnom rešavanju problema.

 

Humana Ona će rado organizovati ovakvu fokus grupu u Srbiji i ugostiti sve učesnice koje su bile sa nama. 

Smatramo da je veoma važno da razmenjujemo mišljenja i iskustva, naročito iz zemalja koje se po svim parametrima razlikuju od naše države Srbije, počev od standarda života, kulture, navika mladih i drugo.

U nastavku sledi pozdrav jedne od aktivistkinja iz Italije kao podrška Humanoj, kao i slike intervjua i naravno malo i slika iz same Bolonje.