O NAMA

NAŠA PRIČA

HUMANA ONA Udruženje žena lidera koje žele slobodu da postupaju pravilno na način za koji misle da je najbolji.

HUMANA ONA je osnovana 2018. godine sa ciljem da osnaži i podrži stvaranje jake mreže žena iz zemlje i inostranstva, sa tendencijom unapređenja prava i statusa žena u društvu na svim nivoima.

Udruženje je samostalna organizacija žena koje su pokazale interesovanje za udruživanjem radi unapređenja međusobne komunikacije, razmene znanja, informacija koje bi doprinele postizanju boljih rezultata naših članova u svim segmentima života, kao i razvoja projekata humanitarnog karaktera.

Prioritet nam je unapređenje svesti i edukacija žena o značaju ekonomske, zdravstvene i socijalne sigurnosti na kreativan način i podrška za žene koje nameravaju da pokrenu sopstveni biznis, prekvalifikaciju, obrazovanje.

Od samog početka, mi smo sarađivali sa srodnim udruženjima iz zemlje i inostranstva, sa vladinim institucijama, sa renomiranim kompanijama i njihovim partnerima, kako bismo na najbolji način povezali naše članove sa privrednicima.

Verujemo da će spoj stručnosti, umetnosti, poznavanja biznisa i informacionih tehnologija omogućiti stvaranje značajne i trajne interaktivne organizacije. Ovu formulu smo prihvatili od početka i ugradili smo je u našu poslovnu kulturu.

Kao prva ženska organizacija sa ovih prostora koja uspešno otklanja probleme žena po principu brzog i praktičnog delovanja, Humana Ona se posvetila i angažovala da pomogne svima onima koji su marginalizovani u društvu i nisu u mogućnosti da prebrode životnu situaciju u koju su dospeli.

Već od samog početka Humana Ona se razlikovala od srodnih organizacija, primenjujući svoje inovativne pristupe uz pomoć aktivne biznis strategije i znanjem stručnog tima.

" Novim danom dolazi nova snaga i nove misli."

E. Roosevelt

"Ključ uspeha je akcija"

B. Tracy

PRIDRUŽI SE HUMANOM TIMU

Budi promena koju želiš da vidiš