Omalovažavanje - Kao način da se ne zahvali

 

Izbegavajte one koji se trude da podriju vašu veru u sebe. Veliki čovek, naprotiv, sugeriše vam da možete postati veliki. „
 
​Omalovažavanje je mehanizam kontakta koji lišava važnosti ili čini manje vrednim nečija dostignuća, kvalitete ličnosti, sposobnosti.

Kada se to dešava? Logično je pretpostaviti – kada ne želimo, svesno ili ne, priznati zasluge drugog.
Zahvalnost – to je priznanje za učinjeno dobro, ukazanu pažnju, uslugu.

Zastarelo značenje riječi „zahvalnost“ je naknada, plaćanje.

Iz kog razloga čovek omalovažava nekoga ?

Mehanizam nastaje:

1. Kada čovek ne dobija ono što želi, kao reakcija toga, pojavljuju se snažna osećanja. Što su jača osećanja, to je izraženije omalovažavanje: od ravnodušnosti, kritike, ismejavanja do osvete.

Primer: čovek je očekivao da ćete postupati po njegovom planu. Ali vi niste opravdali njegova očekivanja. Jaka osećanja ljutnje, besa, guraju ga da omalovaži vas lično ili vaša postignuća.

2. Kada čovek ne može direktno da prizna sebi nešto (a još manje drugima), počinje manipulisati omalovažavanjem.

Primer: vi ste mu pružili uslugu za koju treba platiti ili vratiti. A čovek nije spreman da plati ni da vrati i ne može to direktno da prizna. Tada počinje omalovažavanje. Vaša usluga se devalvira, počinje upoređivanje sa drugim specijalistima.

3. Kada čovek želi da upravlja vašim osećanjima, omalovažavanje mu tu pomaže.

Primer: znajući vaše osobine, čovek vas omalovažava i vi ste u njegovoj moći. Spremni ste da učinite izbor u njegovu korist, samo da ne doživite omalovažavanje.

​Kako ne pasti kada se sretnete sa omalovažavanjem?

Važno je zapamtiti sledeće:

Iza omalovažavanja, često stoji sopstveni strah, stid i krivica onoga ko omalovažava. Čovek je naučio na taj način da se ne sretne sa svojim snažnim emocijama.
 
Najbolji način kontakta je ignorisanje, ako je to moguće. Ne uključujte se u razjašnjenje i koncept „kako“.
 
Odvojite činjenice i emocije.
 
Budite pažljivi prema sebi, svojim osećanjima i telesnim manifestacijama. Ovo je neophodno da se ne čuje direktan način omalovažavanja.

Priznajte svoje uspehe i pravo drugog na njegovo mišljenje, različito od vašeg. I ne više od toga.
 
Ako „bliski prijatelj“ primećuje samo vaše greške i sve vreme govori o njima – razmislite o tome.

„Izbegavajte one koji se trude da podriju vašu veru u sebe. Veliki čovek, naprotiv, sugeriše vam da možete postati veliki. “ – rekao je Mark Tven.