PAmetna kancelarija – Predjimo sa reči na dela

PAmetna kancelarija je treći projekat  koji smo pokrenuli i na koji smo posebno ponosni  jer je vezan za podsticanje preduzetništva kod mladih. Naravno nisu tu samo mladi, tu su i naši sugradjani kojima najviše treba pomoć kada je u pitanju samostalnost i stalni izvor prihoda a to su samohrane majke, osobe sa invalididtetom i njihove porodice, i mnogi drugi.

PAmetna kancelarija je osnovana sa ciljem da bude javni servis dostupan svim sugrađanima.

Kako  u našem okruženju preovladjuje mišljenje o nedovoljnoj informisanosti  od strane gradskih uprava mi smo želeli da budemo servis koji će vam pružiti sve potrebne informacije, potpune i ne dvosmislene.

Servis gde ne može da se desi da vam fali jedan papir.

Naravno, pre svega PAmetna kancelarija se osnovala iz želje da pomogne mladima da se razviju kao preduzetnici, mladima koji nemaju početni kapital ni za prve osnovne  korake, a to je izrada biznis plana koji je jasan i dobro koncipiran, kome su procenjeni svi rizici, koji je postavljen tako da bude održiv I čija je baza  društveno odgovorno poslovanje.

S tim u vezi, želimo da budemo servis koji ne samo što će pomoći mladima da bez ulaganja dobiju takve dokumete, mi želimo i da im pomognemo u izradi digitalnih alata koji su u današnjem vremenu neophodni za razvoj poslovanja i osnovno funckionisanje a koji na tržištu puno koštaju i za šta mladi zaista nemaju sredstva.

Takođe želja nam je da u saradnji sa gradom pomognemo mladima da njihove ideje budu podržane i finansirane iz fondova za startup i samozapošljavanje, kako bi imali jak, dobar, stabilan početak za svoje poslovanje i njegov održiv razvoj. 

PAmetna kancelarija je projekat edukativnog karaktera,  koji podrazumeva  skup interaktivnih radionica koje se sprovode u tri faze.

Prva faza je opšte informisanje o fondovima i budžetima koje pruža grad kada je u pitanju startup i samozapošljavanje.

Druga faza podrazumeva generisanje biznis modela u okviru  individualnih radionica sa onim zainteresovanima koji su se u okviru prve faze prijavili za razvoj svojih biznis ideja. Individualne radionice jer želimo da pažnja bude maksimalno koncentrisana na svakog pojedinca.

Treća faza podrazumeva izradu biznis planova i popunjavanje sve potrebne konkursne dokumentacije kao i prva faza izrade digitalnih alata.

Više informacija o PAmetnoj kancelariji možete pročitati u tekstu koji se nalazi u delu sajta projekti.

Humana Ona