PAmetne radionice

PAmetna kancelarija je od svog osnivanja do kraja novembra meseca sprovela preko 25 interaktivnih radionica u dva ciklusa.

Prvi ciklus radionica odnosio se na upoznavanje okruženja sa idejom i postojanjem programa za mlade i sve one koji žele da postanu preduzetnici u našem gradu.

Na tim radionicama samo pričali o šansama i prilikama koje nudi grad kroz svoje fondove za osnaživanje kao što su startup i samozapošljavanje, ali smo pričali i o tržišnim prilikama u našem gradu.

Obzirom na to što ideologija PAmetne kancelarije ne poznaje termin konkurencija,  o tržištu smo pričali na malo drugačiji način i iz potpuno drugačijeg kreativnog ugla stvaralaštva.

Narravno, pričali smo i razmenivali iskustva kada je u  pitanju procena rizika, održivost poslovanja, i nešto što je udruženju veomavažno i što se oslanja na naše principe, razgovarali smo o društveno odgovornom poslovanju.

Ono što nas je ohrabrilo jeste upravo to da mladi ne samo da imaju želju da stvore svoju ekonomsku samostalnost, oni zaista imaju i želje i volje da svojim doprinosem utiču na promenu svesti u okruženju, na bolji kvalitet života svojih bližnjih i sugrađana uopšte, kroz razne akcije društveno odgovornog poslovanja.

Malo je reći da smo ponosni na naše sugrađane.

Veliki broj ljudi je bio skeptičan da će ovakav projekat zaživeti. Međutim, svi imamo i nade i volje, nekada je potrebno samo neko da nas malo trgne, i mi se odmah prebacijuemo u mod stvaralaštva i kreiranja vrednosti, takvi smo, takav nam je GEN.

I zaista se pokazalo kao istinito. Kada pomogneš čoveku da uvidi šanse, kada sanjim podeliš svoja tržišna iskustva, i kada se o poslovanju priča na najprofesionalniji način uz procenu i koristi i rizika jednako, dešava se transformacija ljudi! Oni se bude, uključuju se i vraćaju se onome što su bili – puni vere, energični i spremni za dalji razvoj i rast.

ČOVEKU JE MALO POTREBNO

PODRŠKA, RAZUMEVANJE, PODSTICAJ

Na radionicama u prvom ciklusu, učesnici su imali priliku da se prijave za radionice drugog ciklusa ili druge faze, koje bi već bile individualne, jer bismo tada pričali o biznis ideji (koje neko drži kao najstrožije čuvane tajne), pričali o prilikama za tu ideju i generisali biznis model.

Na individualnim radionicama u trećoj fazi, u roku od mesec i po dana, učestvovalo je preko  zainteresovanih. Tu smo se bliže upoznavali, sticali poverenja-preduslov za dobru budućnost. Naravno, ono što je najbitnije kada je neka biznis idela u pitanju, koliko god ona da primamljivo zvuči, treba videti da li ta ideja “pije vodu”, ima li tu zarade i održivosti. Pa tako smo na radionicama radili po metodi generisanja biznis ideja i bavili se matematikom.

Naravno bilo je šarenih ideja i pitanja, bilo je i onih koji su hteli kratkoročni interes, ali Bože moj, vazda će toga biti.

No, bilo je zaista jako dobrih, zdravih, održivih i društveno odgovornih ideja.

Izabrali smo  biznis ideja koje smo odlučili da dalje razmatramo i razvijamo zajedno sa prijavljenima.

Naravno, ideja je da sa nama prolaze svaki mogući korak kako bi u potpunosti upili i tu neku pravno tehničku stranu izvodljivosti i života nekog biznisa jer ipak, sutra biznis ostaje njima, PAmetna kancelarija ide dalje, i oni treba da budu spremni da sami preuzmu izvođenje svih koraka.

Sledeći planirani ciklus je u decembru mesecu, koji podrazumeva ispisivanje biznis planova, popunjavanje konkursne dokumentacije za podršku kroz startup za bespovratna sredstva koje dodeljuje opština.

A onda i prva faza pripreme svih potrebnih digitalnih alata za početak biznisa.

Kako tek sledeće godine od aprila počinje odlučivanje, glasanje, biranje ideja koje će biti potpomognute od strane opštine, na svima nama je da svojoj ideji šaljemo dobru energiju, veru, volju i snagu da pobedi i da počne da živi.

PAmetna kancelarija je pametna zato što će dati sve od sebe i neće dozvoliti da se ni jedan, ni najmanji korak preskoči ili otalja, ne želimo klasično srpsko preduzetništvo u gradu po principu “ako prodje prodje”, mi verujemo da na dobro postavljenim temeljima može svaka kuća da se gradi.