KOTIZACIJE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU
"KLIKOM DO USPEHA"

Naš tim je dugo vremena posvetio razmišljajući o tome kako da kreira kotizacije koje će biti svima dostupne i prihvatljive.  Pre svega smo situaciju sagledali iz ugla ljudi koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava za započinjanje biznisa, a imaju super ideju i motivaciju. 

Kada je tržište cena u pitanju,  uzećemo u obzir Srbiju, a u inostranstvu su te cene mnogo veće, za kreiranje digitalnih alata poput :

  1. Web sajta, one se kreću od 1500-5000e
  2. Izrada strategije za društvene mreže od 500-750e
  3. Administracija sajta na mesečnom nivou izlazi od 250-300e 
  4. Administracija (vodjenje) društvenih mreža može biti od 400-600e

Kada se to sve izračuna to je prilično veliko ulaganje za započinjanje biznisa i većina onih koji se odluče da započnu biznis na samom početku odustaju od digitalnih alata.

Većina ljudi je svesna da su digitalni alati u današnje vreme zapravo lična karta bilo koje firme, udruženja, blogera, savetnika… Ali ako nešto treba da se izbaci kako bi se smanjilo ulaganje ili trošak, prvo se izbacuju upravo digitalni alati!

Upravo iz svih tih razloga, mi smo došli na ideju da kreiramo takve pakete kotizacija koje će na minimalan način opteretiti budžete početnika ili onih koji se već bave poslovanjem, a sa druge strane dati im priliku da razvijaju svoje digitalne potencijale a samim tim, ne samo da počnu da zarađuju online, već i da prošire svoj opseg poslovanja i svoju ciljne grupe do koje sigurno mogu da dodju.

Projekat „KLIKOM DO USPEHA“