Žene nekada - Žene danas

Koliko se žene razlikuju?

Kako gledate na žene koje su nekada predstavljale ideal, a danas ih nazivaju staromodnim ženama, i kako ih uporediti sa današnjim modernim ženama?

Koliko se promenilo shvatanje žena u načinu ponašanja, odevanja, porodice, domaćinstva, posla?

Da li su nekada žene bile više ženstvenije od ovih danas?

Da li su promene velike, koliko je to odmoglo, a koliko pomoglo ženama?

Ako pogledamo žene kroz našu i svetsku istoriju, vidimo da je bilo mnogo zaslužnih žena, mnogo uspešnih žena, ako pročitamo nešto iz svetske književnosti primetimo da su nekada žene bile jako važne muškarcima, bilo je više i poštovanja, ljubavi i razumevanja.

Šta se danas desilo sa ženama?

Da li je ovo nesklad i nerazumevanje današnjih žena da shvate nekadašnji način života i zašto je to toliko teško da se razume?

Žene su se kroz vekove menjale kako fizički, psihički, naučno, a naravno i po pitanju mode. Vremenski gledano, one od prve spoznaje da su žene, shvataju svoju lepotu i ženstvenost. a kroz nju i svoju moč. Svaka epoha nosi nešto novo a samim tim i spoznaja o ženama i njihovim vrednostima i tom dobu. Da li mi možemo da realno komentarišemo o tim davnim periodima o kojima imamo vrlo malo podataka. Mislim da ne. Jedini period za koji sa sigurnošću možemo nešto iskreno da kažemo to je ovaj u kome sada živimo. Imamo dosta dokumenata iz bliske prošlosti i nekih možda, dva veka pre, kada su žene već same krenule da se bore za neko svoje mesto pod suncem. Nekada im je cilj bio da se ostvare u ulozi majke, da „drže“ porodicu na okupu i brinu o deci, a danas ih srećemo na vrhovima kompanija, odriču se porodice zarad karijere i sve češće u ulozi samohrane majke. Muškarci i žene se biološki razlikuju, ali pored toga mnogi smatraju da je to jedina razlika danas i da se uveliko briše linija između muških i ženskim poslova. Nisu imale pravo glasa na izborima i bilo im je zabranjivano da se zapošljavaju. Najtraženiji ženski poslovi nekada su bili kućna pomoćnica, sekretarica i učiteljica, a tek 2010. statistike pokazuju da se ona javlja kao profesorka na fakultetima i lider mnogih organizacija. Ekspanziju ženskih prava vidimo i kroz ženske časopise koji pišu o ženskoj lepoti, zdravlju i predstavljaju ženu kao sposobnu koja bi mogla opstati i bez muškarca pored sebe. Da li je sve baš tako? Spolja gledano, možda, ali šta je ispod svih tih prava i uspeha, šta je sa ličnom srećom. Kao što bi neko rekao: “Uspeh I karijera greju ego I sujetu, ali noću kada si sam ne greju dušu I telo”.